VIS

Projektets overordnede formål er at øge antallet af innovative små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i Region Hovedstaden ved at understøtte udviklingen af nye innovative løsninger inden for vandområdet.

Målet er, at minimum 20 SMV'er efterfølgende udvikler og markedsintroducerer nye produkter eller løsninger.


Projektet har 3 hovedaktiviteter:

Projektet er forankret i centeret Water DTU, der samler DTU's ekspertise på vandområdet på tværs af af DTU's institutter.