Formalia

Forudsætninger for innovationsforløb

Din virksomhed:
Virksomheden skal have adresse i Region Hovedstaden.
Din virksomhed skal opfylde EU’s krav til størrelse/definition som SMV (Den må højst have 250 ansatte og en årlig omsætning på højst 50 mio. € og/eller en årlig samlet balance på højst 43 mio. €).

Medfinansiering:
I innovationsforløbet skal I som virksomhed selv bidrage med og dokumentere medarbejdertimer svarende til det antal af forskertimer, som I modtager*.

Statsstøtte og "de minimis":

Da din virksomhed får forskernes tid betalt (af projektet/EU’s Regionalfond og Region Hovedstaden/Vækstforum Hovedstaden), er der reelt tale om statsstøtte. Derfor skal din virksomhed udfylde en erklæring om "de minimis"-støtte svarende til værdien af forskertimerne. Som virksomhed må I over en periode på tre år modtage op til 200.000 € som "de minimis"-støtte.

Administration og dokumentation:

Der anvendes den faktiske lønsats hvortil der lægges 18% overhead. Timesatsen baseres på en årsnorm på 1.628 timer.
Kun timer kan faktureres hvorimod alle andre udgifter er dækket af de 18% overhead.

Alle medarbejdere, hvis timer skal medregnes i medfinansieringen, skal underskrive "samtykkeerklæring til behandling af personoplysninger".
For hver medarbejder skal der udfyldes en projekttimeseddel baseret på Erhvervsstyrelsens skabelon. Timesedler og kopi af lønsedler skal indleveres hver måned i forløbet.

Deltagelse i projektaktiviteter:
I projektet er der krav om, at din virksomhed samarbejder med andre virksomheder. Derfor skal din virksomhed være repræsenteret på minimum ét Water DTU Partner seminar, der gentages hvert forår. Dermed bliver det muligt at udveksle erfaringer og udbygge jeres netværk. Der vil også være mulighed for at deltage i en række øvrige aktiviteter med andre virksomheder. Disse aktiviteter vil blandt andet blive annonceret her på denne hjemmeside.

Klart grundlag:
Innovationsforløb ansøges ved at udfylde et ansøgningsskema, hvori aftalegrundlaget for innovationsforløbet vil fremgå. Af materialet vil blandt andet fremgå, hvordan virksomhedens medarbejdertimer skal dokumenteres og andre formelle krav. Derved har du mulighed for at sætte dig ind i aftalegrundlaget inden innovationsforløbet påbegyndes.
VIS-SEKRETARIAT

Viggo Aaberg Kærn
Head of Innovation
DTU Sustain
+45 24 92 17 72