VIS

Projektet er nu afsluttet med succes, og 40 SMV'er har gennemført innovationsforløb. 17 institutter og centre fra DTU har deltaget i innovationsforløbene og bidraget til at skabe innovation og merværdi for virksomheder

Projektets overordnede formål var at øge antallet af innovative små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i Region Hovedstaden ved at understøtte udviklingen af nye innovative løsninger inden for vandområdet.

Projektet havde 3 hovedaktiviteter:


Projektet var forankret i centeret Water DTU, der samler DTU's ekspertise på vandområdet på tværs af af DTU's institutter.
Øvrige partnere i projektet er CLEAN og DTU Science Park.