Innovationsforløb

Kom i mål med dit produkt i samarbejde med DTU-forskere

Projektet VIS er for små og mellemstore virksomheder - SMV’er - i Region Hovedstaden.

Den enkelte virksomhed får mulighed for at få et behovsafstemt og målrettet innovationsforløb til udvikling og eventuel afprøvning af et koncept eller en teknologi til en ny løsning i samarbejde med forskere på tværs af DTU’s fagområder.

På tværs af DTU’s institutter er der mulighed for at få 200-600* forskertimer betalt af projektet. Som virksomhed skal I selv bidrage med og dokumentere et tilsvarende antal timer og deltage i en række aktiviteter med andre virksomheder.

Innovationsforløbet vil kunne strække sig over 3-18 måneder.

Målsætningen er, at I senest fem år efter innovationsforløbets afslutning introducerer et produkt på markedet.

Som udgangspunkt er selve innovationsforløbet eksklusivt én SMV, men er I flere virksomheder, kan I godt gå sammen om et fælles innovationsforløb. Øvrige aktører fra vandsektoren, der er relevante for forløbet, som for eksempel et forsyningsselskab, kan indgå i deltagerkredsen.


*) I enkelte tilfælde er der mulighed for at få op til 1000 timer.


Krav, kriterier og rammer

  • Efterkomme et udviklingsbehov i en SMV med adresse i Region Hovedstaden
  • Udmønte sig i koncept for et nyt produkt med henblik på markedsintroduktion inden for fem år
  • Minimum én SMV og forskere fra DTU - gerne fra mere end ét institut
  • Øget jobskabelse i SMV’en
  • Øget omsætning i SMV’en
  • Årlig reduktion i udledning af drivhusgasser, energiforbrug og materialeforbrug
  • Mulighed for samarbejde med andre af projektets aktiviteter og øvrige aktører