GeoPartner Inspections

Kortlægning af vanddybde og sedimentlagstykkelse i ferske vande med georadar fra drone

Vedligeholdelse af kunstige og naturlige ferskvandslegemer (vandløb, søer og regnvandsbassiner) kræver en detaljeret viden om bunddybden samt den akkumulerede sedimenttykkelse. Ophobning af sedimenter reducerer det disponible område til opbevaring af vand, hvilket kan resultere i oversvømmelser og nedsat kapacitet i regnvandsbassiner. Målinger af flodleje og sedimenttykkelse erhverves typisk ved in-situ målinger, som er meget dyre og ofte farlige (især i regnvandsbassiner eller lavvandede vandløb, hvor båd ikke kan anvendes). Dronebaseret dataindsamling giver mulighed for at måle med høj rumlig opløsning til en reduceret pris. I øjeblikket er der dog ingen veletablerede drone-bårne sensorer og systemer, der kan overvåge vanddybder og sedimenttykkelse af ferskvandslegemer. GPR (engelsk: Ground Penetrating Radar) ser ud til at være den mest lovende metode, idet metoden er uafhængig af vandlegemets turbiditet (grumsethed), lysintensitet, belysningsgeometri og bundens farve. Imidlertid er der endnu ikke introduceret et robust dronebåret GPR-setup til overvågning af vanddybder og tykkelsen af akkumulerede bundsedimenter.
Geopartner Inspections ønsker at etablere et set-up, der giver virksomheden mulighed for at handle hurtigt og effektivt efter kunders ønsker om den fulde pakke med dataindsamling, databehandling, kvalitetskontrol og generering af 3D-modeller af dybdeforhold og akkumuleret sediment. Forskere fra DTU vil støtte Geopartner Inspections i udviklingen af den bedste GPR-opsætning, databehandlingsarbejde og drone-flyvningspraksis med henblik på dataindsamling og validering af drone-bårne målinger af vanddybder og sedimenttykkelse.
En yderligere aktivitet omfatter test af dronebåren GPR til registrering og kortlægning af underjordiske rør og artefakter over land, som også udgør et potentielt stort forretningsområde for Geopartner Inspections.