"Water for smart livable cities" bliver overskriften på verdenskongressen i 2020. Foto: Colourbox

Verdenskongres cementerer DTU’s position i vandforskning

Tuesday 13 Oct 15

Contact

Peter Steen Mikkelsen
Professor
DTU Sustain
+45 45 25 16 05

Om Water DTU

  • Water DTU blev etableret i 2014.
  • Water DTU er et tværfagligt center, der skal øge vidensdeling og samarbejde inden for DTU’s vandforskning.
  • Forsknings- og uddannelsesmæssigt omfatter Water DTU 12 DTU-institutter, samt DTU Diplom.

Læs mere om Water DTU

Læs mere

Læs pressemeddelelse fra DANVA om verdenskongressen.

Læs artiklen  "Vand udfordrer storbyerne" på dtu.dk.

DTU rummer Danmarks største forsknings- og uddannelsesmiljø inden for vandteknologi. Det har medvirket til, at Danmark bliver vært for verdenskongressen World Water Congress & Exhibition i 2020.

Når Danmark i 2020 byder 5.000 internationale vandeksperter velkommen i København til verdenskongressen World Water Congress & Exhibition, skyldes det blandt andet DTU’s tværfaglige forsknings-og uddannelsesmiljø inden for vand. Forskningsområdet på DTU er Danmarks største samlede forskningsmiljø inden for vandteknologi og rigtig mange DTU-forskere deltager i International Water Association’s (IWA) faglige aktiviteter. IWA har netop valgt Danmark som det næste værtsland for verdenskongressen i 2020.

På DTU er centret Water DTU etableret i 2014 for endnu bedre at kunne udnytte faglige synergier på universitetet. Centerleder for Water DTU professor Peter Steen Mikkelsen har aktivt bidraget til, at netop blev udpeget Danmark.

”Det, der adskilte Danmark fra de andre lande, som lagde billet ind på et værtsskab, var i høj grad, at de danske forskningsmiljøer også var repræsenteret i fremlæggelsen og også vil påvirke de kommende års planlægning af kongressens faglige indhold,” siger Peter Steen Mikkelsen.

Water for smart liveable cities

I samarbejde med DANVA – Dansk Vand og Spildevandsforening, Københavns Kommune, Region Hovedstaden, Wonderful Copenhagen og Miljø- og Fødevareministeriet har Water DTU fået plantet den faglige overskrift “Water for smart liveable cities” på verdenskongressen.

Peter Steen Mikkelsen ser frem til de kommende fem år, hvor han forventer, at alle parter – dvs. forskningsmiljøer, forsyningsselskaber, industri og myndigheder – kommer til at arbejde endnu tættere sammen i udviklingen af nye løsninger på vandproblematikker som bl.a. skybrud, rent drikkevand og spildevandshåndtering.

"Jeg håber, at de kommende års fokus på vandområdet vil øge de unges interesse for vand, samt for de uddannelsesretninger, som DTU kan tilbyde her."
Professor Peter Steen Mikkelsen, Water DTU

”I Danmark er vi allerede meget gode til at samarbejde, men jeg forventer, at vi ser en acceleration af samarbejdsprojekter og udvikling af nye løsninger frem mod 2020, hvor Danmark kan udnytte verdenskongressen som et udstillingsvindue for den vandteknologi, som verden har brug for,” siger centerleder Peter Steen Mikkelsen fra Water DTU.

Nye generation af ingeniører skal stå klar 

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen udtaler i en pressemeddelelse, at Danmark kan skabe op mod 4.000 nye jobs, hvis vi fordobler eksporten af vandteknologi. Det stiller også krav til DTU som uddannelsessted, siger Peter Steen Mikkelsen:

”Hvis Danmark lykkes med at skabe så mange nye jobs inden for vandbranchen, kræver det også, at en ny generation af unge mennesker med de rette ekspertiser og tværfaglige kompetencer bliver klar til arbejdsmarkedet. Jeg håber, at de kommende års fokus på vandområdet vil øge de unges interesse for vand samt for de uddannelsesretninger, som DTU kan tilbyde her. Dermed kan universitetet levere de kandidater, som vandbranchen får brug for.”

Fakta om vand

  • På verdensplan udledes 80% af vandet uden rensning med store konsekvenser for vores økosystem (Vandvision 2015).
  • World Economic Forum peger i 2015 på, at overudnyttelse af vandressourcen er den største globale risikofaktor for menneskehedens velbefindende og velstand i de kommende ti år.
  • FN vurderer, at halvdelen af jordens befolkning i 2030 vil bo i områder, hvor adgangen til rent drikkevand er begrænset. På globalt plan anvendes ca. 70 % af ferskvandsressourcerne på landbrug og 20 % i industrien (Vandvision 2015).
  • I dag lever 750 mio. mennesker uden adgang til tilstrækkeligt rent drikkevand (Vandvision 2015).
  • Af Jordens ferskvandsressourcer vandprojekter på DTU: er 68,9 % gletsjeris, 30,8 % er grundvand og 0,3 % søer og floder (FN).
  • Hvert 20. sekund dør et barn på grund af diarré forårsaget af manglende sanitet (vandvision 2015).

News and filters

Get updated on news that match your filter.