Konference om vand til verden - DTU inviterer sammen med DI til konference om vandsektoren

Thursday 14 Mar 19

Contact

Peter Steen Mikkelsen
Professor, Head of Outreach
DTU Sustain
+45 45 25 16 05

Contact

Kasper Dam Schultz
Senior Executive Policy Officer
APR
+45 45 25 11 74

Program og tilmelding

Du kan læse mere om konferencen og tilmelding her.

Fristen for tilmelding er mandag den 18. marts 2019.

Det er gratis at deltage i konferencen.

For lidt vand! For meget vand! For beskidt vand! - Så kort kan de tre vigtigste problemstillinger inden for global vandhåndtering beskrives. På konferencen stilles der skarpt på digitalisering og systemintegration i vandsektoren indenfor klimatilpasning. Dette er i forhold til, hvordan vand i fremtiden kommer ind og ud af byer samt beskyttelse af vandressourcer. Så sæt kryds i kalenderen mandag den 25. marts 2019, kl. 9:30-13:00 – vi ses på Christiansborg.


Vand er vigtigt for verden som aldrig før - i byerne, industrien, landbruget og i naturen – og fordi vand understøtter næsten al økonomisk vækst på tværs af sektorer. Målet med konferencen er at samle en bred kreds af aktører inden for området, som kan drøfte, hvordan vi sikrer de rette politiske rammer for dansk vandteknologi, og om vi er gode nok til omsætte viden til vækst og bæredygtighed i vandsektoren.

Hvis den danske førerposition indenfor vandteknologi skal fastholdes og udbygges, er der brug for en tværgående indsats for at styrke samarbejdet i sektorens økosystem med henblik på at accelerere forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri.
Ida Auken (RV) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) glæder sig til at se dig til konferencen Vand til verden, der afholdes i samarbejde med DI, Foreningen for Rådgivende Ingeniører (FRI), DANVA og CLEAN mandag den 25. marts 2019 fra kl. 09:30-13:00 på Christiansborg.

Du er meget velkommen til at dele invitationen med relevante kollegaer og samarbejdspartnere.

News and filters

Get updated on news that match your filter.