Foto: Annemette Kappel

Tegl skal genanvendes som cementerstatning i klimaflise

Wednesday 11 Jul 18
|
DTU og tegnestuen TREDJE NATUR samarbejder om at genanvende tegl som cementerstatning i beton. Formålet er at nedbringe både klimapåvirkning og ressourceforbrug. 

1/3 af alt affald, der årligt produceres i Danmark, er byggeaffald. Heraf består 100-200.000 tons af affaldstegl. Den store mængde affaldstegl betyder, at ressourcer går tabt samtidig med, at anskaffelsen af råmaterialer til nye byggematerialer er under pres. Den tendens vil DTU forsøge at vende i samarbejde med tegnestuen TREDJE NATUR. 

Målet med samarbejdet er at undersøge muligheden for at bruge den del af teglen, som i dag ikke kan genbruges direkte, som delvis erstatning for cement i ny beton.

At samarbejdet har potentiale, blev tydeliggjort i sidste måned, hvor TREDJE NATUR vandt 2. pladsen i Enemærke og Petersens Upcycle Challenge for projektet ”Grey to Red”, hvor i ideen er at nedbringe CO2-aftrykket af en såkaldt klimaflise ved at erstatte cement med affaldstegl. 

"Udfordringen er at finde den anvendelse, der giver den størst mulige miljø- og ressourcemæssige gevinst, uden at vi går på kompromis med funktionalitet."
Annemette Kappel

DTU Byg bidrager til projektet ved at foretage en screening af de teknologiske og æstetiske aspekter, når nedknust tegl anvendes til beton som delvis cementerstatning, samtidig med at den nye betons ydeevne skal testes på TREDJE NATURs klimaflise. 

Klimaflisen er udviklet til fremtidens fortove og vil håndtere effekterne af klimaforandringerne ved at gøre det muligt at afvande og styre regnvand i alle retninger.

”Set fra et forskningsmæssigt perspektiv er det interessant at undersøge udnyttelsen af den del af affaldsteglen, som ikke kan genbruges direkte. Udfordringen er at finde den anvendelse, der giver den størst mulige miljø- og ressourcemæssige gevinst, uden at vi går på kompromis med funktionalitet. På baggrund af den forskning, der er tilgængelig nu, forventer vi, at det er muligt at erstatte mellem 10-30 % af cement med fint nedknust tegl. Men samtidig forventer vi også, at betonen ændrer farve. Derfor er det relevant at undersøge genanvendelsespotentialet i en sammenhæng, hvor funktionalitet og æstetisk udgør en helhed,” forklarer Annemette Kappel, postdoc på DTU Byg. 

Som en del af samarbejdsprojektet bliver der ligeledes udarbejdet en beregning af CO2-aftrykket for beton med tegl som cementerstatning, da det forventes, at den nye beton giver mindre miljøpåvirkning. Denne beregning udføres af DTU Miljø.

VIS støtter udviklingsforløbet 

Samarbejdet har opnået støttemidler gennem VIS, som har til formål at øge antallet af innovative små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i Region Hovedstaden ved at understøtte udviklingen af nye innovative løsninger inden for vandområdet. 

VIS er forankret i centeret Water DTU, der samler DTU's ekspertise på vandområdet på tværs af DTU's institutter. Øvrige partnere i projektet er CLEAN, Vækstforum Hovedstaden og Scion DTU. 

News and filters

Get updated on news that match your filter.