Data om regnvand skal danne grundlag for arkitekters første skitser

Wednesday 18 Jan 17
|
by Camilla Bitsch

Contact

Lotte Bjerregaard Jensen
Associate Professor
DTU Civil Engineering
+45 45 25 16 82

Contact

Viggo Aaberg Kærn
Senior Business Developer and Head of Industrial innovation and patents
DTU Environment
+45 24 92 17 72

Contact

Berit Godskesen
Senior Researcher
DTU Environment
+45 45 25 16 06

Contact

Julie Skrydstrup
PhD student
DTU Environment
+45 45 25 14 62

VIS - Vand Innovation SMV'ere

Projektets formål er at øge antallet af innovative SMV’ere i Region Hovedstaden ved at understøtte udvikling og afprøvning af nye koncepter, f.eks. teknologi eller service, inden for vandområdet. Virksomhederne har mulighed for at deltage i et forløb på ca. 3-18 måneder, der typisk inkluderer 200-600 forskertimer fra DTU. Sekretariatet har til huse sammen med Water DTU, et virtuelt center, der samler DTU’s ekspertise på vandområdet.

Se mere: www.water.dtu.dk/VIS

Vandkunsten

Vandkunsten er en tegnestue, der har eksisteret siden 1970. Her er 70 medarbejdere beskæftiget med at tegne byer, bygninger og boliger. Det sker med fokus på de mennesker, der skal eje og bruge byggeriet.

Arkitektfirmaet Vandkunsten og forskere fra DTU undersøger sammen nye digitale værktøjer, der kan give viden om regnvandets strømme, allerede når de første skitser skal tegnes. Målet er at udvikle en bedre proces til arkitekternes tidlige arbejde med design af nybyggeri.

Vandkunsten arbejder som alle danske arkitektvirksomheder med klimasikring – og finder det naturligt, at det sker med brug af digitale værktøjer. Men der eksisterer i dag ikke værktøjer på markedet, som er skræddersyet til at bruge i den indledende designfase.

Virksomheden var derfor ikke sen til at takke ja til et samarbejde med DTU i regi af VIS-projektet. VIS er finansieret af EU og regionale udviklingsmidler fra Vækstforum Hovedstaden.

”Formålet er at afprøve software om regnvands bevægelse og volumen, som arkitekter kan bruge i deres indledende arbejde med at designe nye byområder eller bebyggelser. DTU udfører analyser og beregninger, og Vandkunsten bidrager med indsigt i deres arbejdsproces fra aktuelle byggeopgaver,” fortæller forsker Lotte Bjerregaard fra DTU.

”På den baggrund kan vi i fællesskab tage de første skridt til at definere, hvordan en fremtidig designproces bør skrues sammen, så det kan hjælpe arkitekterne til at tage de rigtige beslutninger om klimasikring tidligt i arbejdet.”

Ingeniørberegninger om klimasikring inddrages for sent
I øjeblikket tegner arkitekterne på landets tegnestuer deres forslag stort set færdige, før ingeniørerne bliver inddraget og udfører beregninger af det ønskede byggeri. Det betyder ofte, at der efterfølgende skal gennemføres store ændringer i det skitserede projekt på et tidspunkt, hvor det er dyrt at gøre. Det er den arbejdsgang, projektet vil forsøge at ændre, så klimasikringsdata inddrages allerede i den tidlige fase af byggeprocessen.

”Det er meget attraktivt for os at deltage i et projekt sammen med forskere fra DTU, så vi kan være med til at præge indholdet og funktionen af et kommende digitalt værktøj. Vi synes selv, at vi er rimeligt langt fremme i forhold til at arbejde med klimasikring, og vi håber, at et nyt værktøj kan gøre os i stand til at tilbyde endnu bedre rådgivning på området” forklarer landskabsarkitekt og partner Thomas Nybo Rasmussen fra Vandkunsten.

Han tilføjer, at Vandkunsten som forholdsvis lille virksomhed og uden ansatte ingeniører ikke selv kunne have gennemført et sådant udviklingsarbejde. Samtidig understreger han, at deltagelse i VIS-projektet ikke har krævet alt for meget papirarbejde udover selve ansøgningen, da Vandkunsten heller ikke har ledige ressourcer til den slags.

”Det indledende arbejde har allerede vist, at de eksisterende værktøjer, kan udvikles henimod en effektiv digital platform, der kombinerer grafisk præsentation med præcise beregninger af klimadata. Det håber vi at kunne være med til at videreudvikle, så vi fremover kan bruge det i vores arbejdsgange og samtidig tilbyde kvalificeret rådgivning, der inddrager relevante data om regnvandets veje, allerede når de første streger til en skitse af et område eller en bygning bliver slået”, slutter Thomas Nybo Rasmussen.

Han opfordrer samtidig andre små virksomheder til at overveje, om de også kan gøre brug af ordningen og sikre sig den vækst og udvikling, de fleste virksomhedsejere drømmer om, men har vanskeligt ved at finde ressourcer til.

Kontakt
Landskabsarkitekt og partner Thomas Nybo Rasmussen, Vandkunsten, mail: tnr@vandkunst.dk, tlf: 26 81 62 10

 


News and filters

Get updated on news that match your filter.