Havsans’ instrument til måling af strøm og bølger, strømmåleren ses på toppen af instrumentet. Instrumentet er fastgjort på et stativ som stilles på havbunden. Foto tilhører Havsans

DTU spinout opfinder billig teknik til måling i vand

Wednesday 21 Nov 18
|

Contact

Berit Godskesen
Senior Researcher
DTU Environment
+45 45 25 16 06

Contact

Asger Bendix Hansen
+45 22 85 59 13

Contact

Patrizio Mariani
+45 35 88 33 53

VIS – Vand Innovation SMV’ere.

Projektets formål er at øge antallet af innovative SMV’ere i Region Hovedstaden ved at understøtte udvikling og afprøvning af nye koncepter, f.eks. teknologi eller service, inden for vandområdet. Virksomhederne har mulighed for at deltage i et forløb på ca. 3-18 måneder, der typisk inkluderer 200-600 forskertimer fra DTU finasieret af EU’s Regionalfond og Region Hovedstaden. Sekretariatet har til huse sammen med Water DTU, et virtuelt center, der samler DTU’s ekspertise på vandområdet.

Se mere: www.waterdtu.dk/VIS

Ny teknik nedbringer markant udgifterne til at måle temperatur, strømninger og tryk i vand nær kysten, eksempelvis i havbrug eller i små havne.

Det var et projekt for en ph.d.-studerende på DTU, der satte gang i udviklingen af et billigt måleinstrument til anvendelse i havets brydningszone, det vil sige det område nær kysten, hvor bølger brydes.

”De nuværende instrumenter til at måle strømninger i havet koster mindst 75 – 100.000 kr., hvilket gør deres udbredelse forholdsvis begrænset. Mit mål var derfor at undersøge, om der kunne udvikles en billigere løsning, som på sigt kan give langt flere måledata og dermed viden om forholdene i havet,” fortæller Asger Hansen, der er en af de tre stiftere af virksomheden Havsans.

Det lykkedes Asger Hansen i løbet af sit ph.d.-projekt at udvikle en ny billig måler af strømningen i havet, og det blev startskuddet til samarbejdet med de to andre medejere af Havsans. Andreas Nørregård Hansen, der er elektroingeniør fra DTU, samt Kasper Markus, der er datalog.

Tilsammen har de tre udviklet et måleinstrument, der består af en datalogger, som er placeret i et plastikrør, der sænkes ned i havet. Dataloggeren er forbundet til en eller flere sensorer, som sidder fast på glasrøret. På den måde er det muligt at måle eksempelvis temperatur, strøm og tryk i vandet. Efterfølgende transmitteres data til land, så de kan følges fra en pc-skærm.

Udvikling er sket i tæt samarbejde med DTU
”Vi forestiller os, at vores måleinstrument er interessant for eksempelvis havbrug eller små havne, der ikke har råd til at investere i de nuværende meget dyre systemer, men som har behov for målinger af strøm eller andre forhold,” forklarer Asger Hansen.

Det kan fx være en lille havn med begrænset økonomi, som gerne vil kunne give meldinger, når bølgerne uden for havneindsejlingen er flere meter høje, og strømmen stærk.

Udviklingen af det nye måleinstrument er sket i et tæt samarbejde med forskere fra DTU og med støtte fra VIS-projektet, der har til formål at fremme udviklingen i små virksomheder. VIS er finansieret af EU og regionale udviklingsmidler fra Vækstforum Hovedstaden.

”Hvis vi ikke var kommet i kontakt med VIS og forskerne på DTU, så tror jeg, at vores idé lige så godt kunne være endt på bunden af en skuffe. Men vores udviklingsarbejde fik et stort boost med samarbejdet, så vi er nu klar med et næsten færdigt produkt” siger Asger Hansen.

Stor fokus på maritime data
En af de forskere, der har hjulpet den unge virksomhed på vej, er Patrizio Mariani. Han ser store perspektiver for det billige måleinstrument.

”Der er i de senere år kommet et voksende globalt fokus på at øge vores viden om havene og deres betydning for bl.a. klimaforandringer. Det er eksempelvis sket i forbindelse med FNs bæredygtighedsmål og i store europæiske forskningsprojekter. Et billigt måleinstrument vil betyde, at vi kan indhente data fra langt flere punkter i havet, end det hidtil har været muligt, ” siger seniorforsker Patrizio Mariani.

Havsans forventer at sælge sit første instrument til januar til en pris, der ligger mindst 10 gange under den nuværende markedspris på måleinstrumenter til havet.

”Det skyldes, at vi køber masseproducerede komponenter, eksempelvis sensorerne og selve glasrøret, som vi derefter selv samler til et instrument. Vi starter med en helt simpel løsning, der kun indeholder en datalogger og to sensorer. Senere er det meningen, at vi vil udbygge med flere funktioner og en abonnementsservice, så vi står for alt det praktiske, og kunderne bare køber data fra os,” siger Asger Hansen.

I første omgang drømmer den unge virksomhed dog om at få en mentor og måske deltage i et udviklingsprogram for start-ups i stil med Danish Tech Challenge, så de får skabt det bedste grundlag for den videre forretningsudvikling.

News and filters

Get updated on news that match your filter.