Havsans

Havsans

Vand har en afgørende betydning for menneskers liv her på jorden. Uanset om man ønsker at sikre adgang til rent drikkevand, undgå forurening i havet eller i vandløb, forhindre oversvømmelser eller at bygge en havn har vi brug for at tage højde for hvordan vandet opfører sig. Derfor beskæftiger et stort antal administratorer, ingeniører og videnskabsfolk sig med at forstå, monitorere og forudsige vandets opførsel i forskellige sammenhænge. En essentiel del af dette arbejde er indsamlingen af hydrografiske data der beskriver hvordan vandet opfører sig i naturen.

Desværre er adgang til data en væsentlig begrænsning da det ofte er både dyrt og besværligt at indsamle feltdata fra vandige miljøer. Dette skyldes i høj grad at det anvendte udstyr er meget kostbart hvilket begrænser mængden af instrumenter der kan udsættes og desuden gør at udsætningen af instrumenter skal være meget omhyggelig for at sikre at de ikke beskadiges eller mistes.

Havsans vil lette adgangen til hydrografiske data ved at udvikle en lavpris platform til hydrografiske måleinstrumenter. Platformen vil bestå af en mikrocomputer i en vandtæt indkapsling. Til platformen vil høre en lang række sensorer som kan monteres på platformen således at mikrocomputeren kan læse målingerne fra sensorerne og gemme data på et hukommelseskort. Platformen vil altså være modulær således at brugerne kan montere præcis de sensorer der er relevante for deres formål. Eksempler på sensorer er temperatur, tryk, saltholdighed, pH, lys og strømhastighed. På længere sig vil det også være muligt at montere en sender på platformen således at den kan levere ”live” data som for eksempel kan vises på en hjemmeside.